Použití elektronického podpisu v ČR

Název práce: Použití elektronického podpisu v ČR
Autor(ka) práce: Janošek, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tichý, Vladimír
Oponenti práce: Lukašovská, Renáta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Elektronický podpis je metoda zabezpečení a odstranění anonymity při elektronické komunikaci. Práce představuje elektronický podpis se všemi přednostmi i nedostatky, ukazuje jeho možnosti jak při komunikaci mezi přáteli tak zejména při komunikaci s orgány státní správy a soukromými společnostmi. Dala si za cíl poskytnout zájemcům konkrétní návod na získání dat pro tvorbu elektronického podpisu, podpisových i šifrovacích certifikátů, jejich integraci do operačního systému, webového prohlížeče i e-mailového klienta. V závěru navrhuje možné substituty pro placené služby certifikačních autorit jako např. zabezpečení komunikace pomocí OpenSSL, nebo OpenPGP.
Klíčová slova: RSA; autorita; certifikát; Digitální podpis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2007
Datum podání práce: 1. 6. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6466/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: