Dopady změny koeficientu velikostní kategorie obce na rozpočtové hospodaření města Kolín

Název práce: Dopady změny koeficientu velikostní kategorie obce na rozpočtové hospodaření města Kolín
Autor(ka) práce: Marek, Vojtěch
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Nitschová, Lucie
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce ve své první kapitole vysvětluje vznik a podstatu rozpočtu jako hlavního nástroje pro hospodaření obce. Dále potom vymezuje a charakterizuje základní druhy příjmů rozpočtů obcí v České republice. Hlavní důraz je kladen na daňové příjmy z tzv. sdílených daní a s tím spojeným koeficientem pro jejich přerozdělení. Důsledek změny tohoto koeficientu je názorně ukázán na analýze rozpočtu města Kolín, který se v posledních letech s jeho změnou setkal.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 8. 2007
Datum podání práce: 14. 8. 2007
Datum obhajoby: 30. 8. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6490/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: