Zvláštnosti podnikatelského prostředí v Jihoafrické republice

Název práce: Zvláštnosti podnikatelského prostředí v Jihoafrické republice
Autor(ka) práce: Rychetská, Šárka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mertlíková, Františka
Oponenti práce: Korandová, Jiřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce popisuje pomocí jednotlivých faktorů podnikatelské prostředí v Jihoafrické republice a poukazuje na odlišnosti zvyků a chování při obchodních jednáních. Práce nejdříve rozebírá základní charakteristiku země, jako jsou geografické, demografické a politické faktory, potom popisuje zemi po ekonomické stránce (jsou zde zahrnuty údaje o HDP, inflaci, nezaměstnanosti, struktuře ekonomiky, zahraničním obchodě a dalších ekonomických ukazatelích). Práce dále poskytuje přehled o legislativě týkající se podnikání, o zahraničních investicích, technologiích, situaci s pozemky a trhem práce. Naposled jsou zmíněny zvyky a chování jihoafrických manažerů, jejich styl při jednáních a jsou uvedeny kulturní rozdíly mezi jihoafrickými manažery bílé a černé pleti.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 8. 2006
Datum podání práce: 16. 8. 2006
Datum obhajoby: 12. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3384/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: