Analýza daňového dopadu změny úpravy náhrad cestovních výdajů v r. 2007 na straně zaměstnance a zaměstnavatele

Název práce: Analýza daňového dopadu změny úpravy náhrad cestovních výdajů v r. 2007 na straně zaměstnance a zaměstnavatele
Autor(ka) práce: Packová, Eva
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Slintáková, Barbora
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Téměř každý zaměstnanec byl někdy vyslán na pracovní cestu, množství uskutečněných pracovních cest se mění s informačním vývojem společnosti. V r. 2OO7 došlo k významné změně úpravy cestovních náhrad. S tím se změnila i výše daňového dopadu na daňový základ zaměstnance a zaměstnavatele.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance - daně a finanční kontrola
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 8. 2007
Datum podání práce: 15. 8. 2007
Datum obhajoby: 30. 8. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6497/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: