Clickstream Analysis

Název práce: Clickstream Analysis
Autor(ka) práce: Kliegr, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rauch, Jan
Oponenti práce: Berka, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Thesis introduces current research trends in clickstream analysis and proposes a new heuristic that could be used for dimensionality reduction of semantically enriched data in Web Usage Mining (WUM). Click-fraud and conversion fraud are identified as key prospective application areas for WUM. Thesis documents a conversion fraud vulnerability of Google Analytics and proposes defense - a new clickstream acquisition software, which collects data in sufficient granularity and structure to allow for data mining approaches to fraud detection. Three variants of K-means clustering algorithms and three association rule data mining systems are evaluated and compared on real-world web usage data.
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Znalostní technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 8. 2007
Datum podání práce: 1. 9. 2007
Datum obhajoby: 10. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6501/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: