Přístupy a nástroje pro podporu definice klíčových slov webových dokumentů

Název práce: Přístupy a nástroje pro podporu definice klíčových slov webových dokumentů
Autor(ka) práce: Nohejl, Karel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Kafka, Daniel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce si klade za cíl popsat a vytvořit návod pro nejdůležitější část SEO optimalizace ? tvorba primárních a sekundárních klíčových slov. Po vymezení základních pojmů SEO popisuje význam klíčových slov v dokumentu. Zabývá se tvorbou jak pro zcela nový dokument, tak pro již hotový. Popisuje význam copywritingu, jako základního prostředku pro optimalizovaný a zároveň slohově přijatelný text. V další části je provedeno základní srovnání některých nástrojů pro usnadnění tvorby klíčových slov. Některé jsou více komplexní než jiné, jiné jsou dokonce placené. V poslední a nejdůležitější části práce je navržen postup pro optimalizaci malých a středně velkých dokumentů, včetně názorného schématu.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 8. 2007
Datum podání práce: 1. 9. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6506/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: