Zajištění kvality dat v podnikovém informačním systému

Název práce: Zajištění kvality dat v podnikovém informačním systému
Autor(ka) práce: Rufer, Filip
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Maryška, Miloš
Oponenti práce: Dvořák, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této práce je představit na základě teoretických poznatků a vlastních znalostí problematiku zajišťování kvality dat v podnikových informačních systémech, neboť kvalita dat se vzhledem k jejich rostoucímu objemu stává stále více aktuální. Práce nejprve podává teoretický pohled na podniková data, na chyby v nich vznikající a poté zkoumá důsledky jejich nedostatečné kvality. Ve druhém oddíle popisuje způsoby uchování dat, které v dnešní době kvalitě dat napomáhají. Třetí oddíl je věnován problematice uživatelských rozhraní a je jím dotvořen teoretický základ po oddíl čtvrtý, který přináší vlastní pohled na stav této problematiky a vyvozuje na jeho základě některá opatření, která by mohla zlepšení kvality dat v podnikových informačních systémech značně napomoci.
Klíčová slova: uživatelské rozhraní; chyby; prevence; kvalita dat; podnikový informační systém
Název práce: Maintaining data quality in corporate information system
Autor(ka) práce: Rufer, Filip
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Maryška, Miloš
Oponenti práce: Dvořák, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2007
Datum podání práce: 1. 6. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6508/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: