Předvstupní hospodářské a konvergenční programy ČR

Název práce: Předvstupní hospodářské a konvergenční programy ČR
Autor(ka) práce: Pavlisová, Miroslava
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavel, Jan
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá analýzou jednotlivých hospodářských a konvergenčních programů. Popisuje roli programů v proceduře nadměrného schodku. Hodnotí plnění hospodářských a politických cílů. Zároveň obsahuje vlastní hodnocení.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 8. 2007
Datum podání práce: 16. 8. 2007
Datum obhajoby: 30. 8. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6512/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: