Zdanění nadnárodních společností v EU

Název práce: Zdanění nadnárodních společností v EU
Autor(ka) práce: Hrbáčková, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vančurová, Alena
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá problematikou zdanění nadnárodních společností, konkrétně pak vztahem mateřské a dceřiné společnosti v rámci EU. Je postavena na teoretickém základu k této problematice, jež se týká především legislativního rámce, nařízení a směrnic EU. Dále pojednává o evropské společnosti jako o možném řešení problémů spojených s provázanými strukturami nadnárodních gigantů. Poslední část práce pak ukazuje praktickou aplikaci teoretického základu na příkladu mateřské společnosti z Velké Británie a české dcery. Přínosem této práce je především shrnutí teoretického základu k problematice zdaňování nadnárodních společností v EU, vývoje této problematiky a ukázka aplikace teorie na jednoduchém praktickém příkladu.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance - daně a finanční kontrola
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 8. 2007
Datum podání práce: 16. 8. 2007
Datum obhajoby: 30. 8. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6515/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: