Analýza rozdílu základu daně z příjmů a pojistného zaměstnanců

Název práce: Analýza rozdílu základu daně z příjmů a pojistného zaměstnanců
Autor(ka) práce: Martincová, Daniela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Klazar, Stanislav
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá zkoumáním rozdílů mezi základem daně z příjmů a vyměřovacími základy pro výpočet pojistného zaměstnanců. Zjišťuje a analyzuje rozdíly mezi stanovením základu daně z příjmů a vyměřovacích základů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění zaměstnanců, poukazuje na možnost případného sloučení těchto základů a odhaduje úspory administrativních nákladů při jejich sjednocení. První a druhá část je zpracována na základě odborné literatury, třetí (praktická) část je zpracována a vyhodnocena na základě formuláře vyplněného ve firmě Eurostav s. r. o.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance - daně a finanční kontrola
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 8. 2007
Datum podání práce: 16. 8. 2007
Datum obhajoby: 30. 8. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6516/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: