Účetnictví a specifika financování neziskových organizací

Název práce: Účetnictví a specifika financování neziskových organizací
Autor(ka) práce: Veselá, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šímová, Jaroslava
Oponenti práce: Takáčová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá neziskovým sektorem. Rozčleňuje jej z hlediska účetní právní úpravy na vládní a nevládní neziskový sektor. V případě nevládního sektoru jsou vymezeny četně zastoupení formy organizací z právního a účetního hlediska, nevládní sektor je zastoupen příspěvkovými organizacemi. Třetí část je věnována rozboru hospodaření příspěvkové organizace. Čtvrtá část porovnává nevládní neziskové organizace z oblasti školství se střední školou (příspěvkovou organizací).
Klíčová slova: církevní právnické osoby; nadace a nadační fondy; obecně prospěšné společnosti; občanská sdružení; příspěvkové organizace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 8. 2007
Datum podání práce: 16. 8. 2007
Datum obhajoby: 3. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6519/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: