Řízení firemních financí a řízení finančních rizik

Název práce: Řízení firemních financí a řízení finančních rizik
Autor(ka) práce: Turková, Andrea
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hnilica, Jiří
Oponenti práce: Scholleová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na finanční řízení a problémy, které musí řešit finanční ředitelé malých a středních firem v České republice. Poukazuje na rizika související s mezinárodním obchodováním, na platební morálku odběratelů i na rizika vznikající při účasti bank na profinancování obchodů. Analyzuje tato rizika a hledá způsoby jak jim efektivně předcházet a ne jen následně napravovat již vzniklé chyby.
Klíčová slova: -
Název práce: Corporate Finance Management and Financial Risk Management
Autor(ka) práce: Turková, Andrea
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hnilica, Jiří
Oponenti práce: Scholleová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 8. 2007
Datum podání práce: 16. 8. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6523/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: