Anotace v Javě

Název práce: Anotace v Javě
Autor(ka) práce: Šírová, Helena
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Pecinovský, Rudolf
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce popisuje tvorbu, použití a význam anotací v programovacím jazyce Java. Dále poskytuje popis několika obecně použitelných anotací, které jsou v Javě definovány, a návod na tvorbu vlastních anotací a jejich zpracování pomocí anotačních procesorů. V práci je obsaženo i srovnání s jinými nástroji, které mají podobné použití jako anotace.
Klíčová slova: JAXB; JAX-WS; APT; Metaanotace; Anotační typ; Java anotace; Java
Název práce: Java annotations
Autor(ka) práce: Šírová, Helena
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Pecinovský, Rudolf
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 8. 2007
Datum podání práce: 1. 9. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6525/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: