Porovnání účetnictví a daňové evidence z hlediska jejich vlivu na základ daně z příjmů fyzických osob

Název práce: Porovnání účetnictví a daňové evidence z hlediska jejich vlivu na základ daně z příjmů fyzických osob
Autor(ka) práce: Kmentová, Andrea
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nováčková, Zdenka
Oponenti práce: Fialová, Květa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce porovnává vedení účetnictví a daňové evidence, vymezuje základní rozdíly mezi těmito systémy zejména z hlediska právní úpravy, dokumentace a také způsobu zachycení jednotlivých operací podnikatele. Součástí jsou i zástupné možnosti vyjáddření daňových výdajů. Práce se také věnuje dani z příjmů fyzických osob. Zaměřuje se pouze na příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Vymezuje možnosti odpočtů od základu daně, slevy na dani, zálohy na daň z příjmů a také způsoby placení této daně.
Klíčová slova: dokumentace; právní úprava; daň z příjmů; daňová evidence; účetnictví

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 8. 2007
Datum podání práce: 16. 8. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6527/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: