Trendy v technologiích vývoje webových aplikací

Název práce: Trendy v technologiích vývoje webových aplikací
Autor(ka) práce: Kovář, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hamerník, Petr
Oponenti práce: Ptáček, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato písemná práce se zabývá současnými možnostmi vývoje webových aplikací a je souhrnným popisem různých technologií, frameworků webových aplikací a skriptovacích jazyků na straně serveru. V první části práce jsou vysvětleny hlavní vlastnosti jazyka PHP a technologie ASP. Další část je věnována technologiím a frameworkům jako jsou JavaServer Pages, Java Servlety, ASP.NET, Ruby on Rails, PHP frameworky Prado a Zend, Struts a javovský framework JavaServer Faces. Poslední část je o AJAXu, který se stal dnes velmi populárním. Tato práce není tutoriálem či sbírkou příslušných kódů, ale pouze základním popisem v textu zmiňovaných technologií. Hlavním cílem je shrnout dnešní možnosti ve vývoji webových aplikací. Tento cíl byl dosažen studiem oficiálních webových stránek, referenčních manuálů, ukázek kódu, článků a osobní zkušeností. Písemná práce obsahuje slovník pojmů a zkratek.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2007
Datum podání práce: 1. 2. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6534/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: