Relační databáze a objektové principy

Název práce: Relační databáze a objektové principy
Autor(ka) práce: Novák, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zlonická, Helena
Oponenti práce: Gála, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klasické relační databáze nejsou schopny plnit stále náročnější požadavky na ně kladené. Dochází k rozšíření relačních databází o objektové principy. Cílem práce je prozkoumání možností realizace objektových principů v relačních databázích a stav realizace ve vybraných komerčních databázových systémech. Mezi základní požadavky na objektově relační databáze patří podpora objektové identity a ukazatelů, rozšířených datových typů, včetně uživatelem definovaných typů, a tvorba uživatelem definovaných metod. Úvodní kapitola se zabývá teoretickými základy databázových systémů nutných k pochopení zbytku práce a orientaci na poli databázových systémů. Konec úvodní kapitoly se věnuje obecné charakteristice objektově relačních databázových systémů. V dalších kapitolách je podrobněji prozkoumán stav realizace objektových principů v komerčních databázích Oracle a IBM DB2 včetně jednoduchých ukázkových příkladů práce s objekty.
Klíčová slova: DB2; Oracle; objektově relační databázové systémy; objektové principy; relační databáze
Název práce: Relational databases and object principles
Autor(ka) práce: Novák, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zlonická, Helena
Oponenti práce: Gála, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2007
Datum podání práce: 1. 6. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6535/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: