Finanční analýza společnosti Kaučuk, a.s

Název práce: Finanční analýza společnosti Kaučuk, a.s
Autor(ka) práce: Grinová, Renáta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Henkl, Dan
Oponenti práce: Holajová, Miroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem mé práce bude zanalyzovat finanční situaci společnosti Kaučuk, a.s. v období 2003-2006. Práce se skládá ze dvou částí: z teoreticko-metodologické a praktické části. Má práce by měla odhalit silné a slabé stránky podniku a napomoci k tomu, aby silné stránky byly nadále využity a posilovány a slabé stránky eliminovány.
Klíčová slova: Porovnání s oborem; Zlatá bilanční pravidla; Du Pontův rozklad; Kaučuk; Finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 8. 2007
Datum podání práce: 17. 8. 2007
Datum obhajoby: 10. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6540/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: