Are the principles of ITIL service desk applicable to the environment of SME?

Název práce: Are the principles of ITIL service desk applicable to the environment of SME?
Autor(ka) práce: Semianenka, Yauheni
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Chlapek, Dušan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of my master's theses was to analyze the requirements of the ITIL framework for a service desk implementation, identify specifics of SME companies and to try to scale down the ITIL implementation of a service desk to the size applicable to SME. In my practical part I'd like devise a functional model of the ITIL compliant service desk featuring Incident, Request, Change, and Problem Management processes based on the Atlassian Jira sotware. After completing the theasis I will answer a question - if it is possible to use ITIL in the SME segment.
Klíčová slova: Jira; Service Desk; SME; ITIL
Název práce: Are the principles of ITIL service desk applicable to the environment of SME?
Autor(ka) práce: Semianenka, Yauheni
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Chlapek, Dušan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Účelem mé diplomové práce bylo analizovat požadavky na implementaci service desku z hlediska rámce ITIL, identifikovat specifiké požadavky SME firem a taky zkusit navrhnout ITIL service desk vhodný pro SME. V mé practické části bych chtěl vytvořit funkční model service desku který by odpovídal zásadám ITILu a obsahoval Incident, Request, Change a Problem Management procesy implementované v sotware Atlassian Jira. Na konci diplmové práce bych měl byt schopen odpovědět zdá je možné použítí ITIL v SME seg-mentu.
Klíčová slova: ITSM nástroje; Jira; ITIL; Malé a střední podniky

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 12. 2011
Datum podání práce: 30. 4. 2012
Datum obhajoby: 26. 8. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35390/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: