Výkonnostní nastavení optimalizace pro vyhledávače eshopu Trenýrkárna.cz

Název práce: Výkonnostní nastavení optimalizace pro vyhledávače eshopu Trenýrkárna.cz
Autor(ka) práce: Skopal, Ruslan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sedláček, Jiří
Oponenti práce: Saparov, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Identifikace obecně známých informací týkajících se optimalizace pro vyhledávače (SEO) na českém internetu. Reálné testování dopadu "off page" faktorů, kterými mohou být odkazy, směřující na sledovaný web nebo například PR články, ale i další. Stejně tak i vyhodnocování "on page" faktorů, kterými jsou "description", "title" nebo "key words" a další. Následné zmapování dopadů změn a to jak ekonomických, tak i obratových v konkrétním eshopu Trenýrkárna.cz. Hlavním cílem této práce je pokus o identifikaci funkčních SEO technik, které mají reálný dopad na pozici eshopu ve vyhledávači. Důležitým parametrem metriky při vyhodnocování funkčnosti změny bude přitom profitabilita a obrat eshopu. Proto bude kladen veliký důraz na konverznost a časovou zátěž. K teoretické části budu využívány zejména knihy publikované z důvodu objasnění problematiky SEO. Stejně tak i různé internetové blogy a diskuze. Závěrem a výstupem bude tedy hodnocení výsledků konkrétních úprav SEO na eshopu Trenýrkárna.cz.
Klíčová slova: zisk; spodní prádlo; ekonomická efektivita; Trenýrkárna.cz; optimalizace pro vyhledávače; SEO
Název práce: Eshop Trenýrkárna.cz SEO settings based on profitability
Autor(ka) práce: Skopal, Ruslan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sedláček, Jiří
Oponenti práce: Saparov, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Identification of commonly known information about search engine optimization (SEO) on Czech Internet market. Real test the impact of "off page" factors, which may include links pointing to a live web or articles such as PR, but even more. Likewise, the evaluation of "on page" factors, which include "description", "title" or "key words". Subsequent mapping the effects of changes in both the economic and the turnover in a particular shop Trenýrkárna.cz. The main objective of this work is an attempt to identify functional SEO techniques that have real impact on the position of the shop in search engine. An important parameter for evaluating the functionality will change while profitability and sales shop. Therefore, great emphasis will be placed on percentage of visitors turned in customers and time burden. The theoretical part I used mainly books published due to clarify the issue of SEO, as well as various Internet blogs and discussion. Output will then evaluate the results of specific adjustments to the SEO shop Trenýrkárna.cz.
Klíčová slova: underwear; Trenyrkarna.cz; eshop; profitability; SEO; Search engine optimalization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2012
Datum podání práce: 10. 5. 2013
Datum obhajoby: 6. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38957/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: