Cizinci na trhu práce v České republice

Název práce: Cizinci na trhu práce v České republice
Autor(ka) práce: Nováková, Iva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kotýnková, Magdalena
Oponenti práce: Krebs, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce analyzuje hlavní příčiny migrací do ČR a dopady přílivu pracovních migrantů na Českou republiku. Zabývá se otázkou, do jaké míry je cizí pracovní síla pro ČR přínosem a do jaké míry představuje pro ČR nákladovou položku. Práce se zaměřuje na nejpočetnější skupiny cizinců dle státních občanství a zkoumá možné ekonomické faktory, jež tyto skupiny motivovaly ve výběru ČR jakožto cílové země. Dále zkoumá možné ekonomické, fiskální, demografické a sociologické dopady přílivu cizí pracovní síly na trh práce, rozpočty a demografickou situaci České republiky a pohled české veřejnosti na přítomnost cizinců v ČR a na českém trhu práce.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 8. 2007
Datum podání práce: 18. 8. 2007
Datum obhajoby: 3. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6544/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: