Japonsko na začátku nového tisíciletí: překoná ekonomické nezdary?

Název práce: Japonsko na začátku nového tisíciletí: překoná ekonomické nezdary?
Autor(ka) práce: Götz, Patrik
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Frostová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce analyzuje stav japonské ekonomiky na počátku nového tisíciletí a předkládá doporučení pro její dlouhodobý vitální rozvoj. První část rozebírá věcná a teoretická východiska, která vedla k ekonomické stagnaci 90. let. Druhá část hodnotí stav japonského hospodářství v letech 2000-2005 včetně demografických a politických trendů. Třetí část nabízí prognózu vývoje do roku 2030 a četná doporučení pro překonání ekonomických nezdarů. Klíčovým bodem je rozvoj tzv. ekologické ekonomiky a důraz na regionální spolupráci.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2005
Datum podání práce: 1. 6. 2005
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3390/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: