Haagská úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodní adopci: přínosy a slabiny

Název práce: The Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Inter-country Adoption: Seeking the Cultural Relativism of the Inter-country Adoption
Autor(ka) práce: Šklebená, Karolína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zemanová, Štěpánka
Oponenti práce: Trávníčková, Zuzana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis focuses on the rights of the child in respect to the inter-country adoption. It aims to seek the notions of cultural relativism within those fundamental rights which are immediately applicable on the process of adoption. The thesis bases its theoretical framework on the current discourse on the universality of human rights. The theory of the three levels of cultural relativism is applied on the Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Inter-country Adoption to demonstrate the cultural relativism of the Convention itself.
Klíčová slova: the Hague Convention; rights of the child; cultural relativism; inter-country adoption
Název práce: Haagská úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodní adopci: přínosy a slabiny
Autor(ka) práce: Šklebená, Karolína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zemanová, Štěpánka
Oponenti práce: Trávníčková, Zuzana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Haagská úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodní adopci v kontextu kulturního relativismu Práce se soustředí na práva dítěte v kontextu mezinárodní adopce. Cílem je identifikovat prvky kulturního relativismu v rámci základních práv dítěte, které jsou mezinárodní adopcí dotčeny. Z teoretického hlediska se práce opírá o současný diskurs o univerzalitě lidských práv. Teorie tří úrovní kulturního relativismu je aplikována na Haagskou úmluvu o mezinárodní adopcí a v jejím rámci dokazuje prvky kulturního relativismu mezinárodních adopcí.
Klíčová slova: mezinárodní adopce; Haagská úmluva; kulturní relativismus; práva dítěte

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 12. 2011
Datum podání práce: 2. 5. 2013
Datum obhajoby: 11. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34997/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: