Finanční analýza podniku Karosa, a.s

Název práce: Finanční analýza podniku Karosa, a.s
Autor(ka) práce: Skácelová, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kopalová, Helena
Oponenti práce: Mareš, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá zhodnocením finančního zdraví podniku Karosa, a.s. prostřednictvím finanční analýzy. Finanční analýza je provedena z pohledu externího uživatele v letech 2001 - 2005. Použity jsou obvyklé nástroje finančních analýz (vertikální a horizontální analýza účetních výkazů, poměrová analýza, analýza pracovního kapitálu, bonitní modely apod.)
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 8. 2007
Datum podání práce: 18. 8. 2007
Datum obhajoby: 10. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6550/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: