Finanční analýza ZDV Fryšták

Název práce: Finanční analýza ZDV Fryšták
Autor(ka) práce: Bednaříková, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kopalová, Helena
Oponenti práce: Mikulík, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je pomocí nástrojů finanční analýzy ohodnotit v časovém úseku 2002 - 2006 hospodaření a finanční situaci podniku ZDV Fryšták. Tuto analýzu jsem zpracovala z výročních zpráv podniku. Podnik ZDV Fryšták lze ve sledovaném období považovat za finančně zdravý.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 8. 2007
Datum podání práce: 19. 8. 2007
Datum obhajoby: 10. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6552/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: