Strukturální fondy EU: perspektivy v období 2007-2013

Název práce: Strukturální fondy EU: perspektivy v období 2007-2013
Autor(ka) práce: Češíková, Miroslava
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Pagáč, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce hodnotí dosavadní zkušenosti České republiky s čerpáním SF v období 2004-2006 a zaměřuje se zejména na porovnání s obdobím následujícím 2007-2013. Poukazuje na změny na poli jednotlivých SF a cílů strukturální politiky, zabývá se rovněž novou finanční perspektivou. Jádro práce spočívá v představení strategických dokumentů vztahujících se k novému programovacímu období a zhodnocení příprav ČR jak na úrovni obecné tak na úrovni krajů, kde se očekávají největší změny. V závěru práce jsou přípravy na nové období představeny také na příkladu konkrétního regionu NUTS II Severovýchod.
Klíčová slova: NUTS II Severovýchod; Regionální operační programy; Společný regionální operační program; období 2007-2013; strukturální fondy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 8. 2006
Datum podání práce: 1. 9. 2006
Datum obhajoby: 12. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3391/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: