Velká hospodářská krize v Německu

Název práce: Velká hospodářská krize v Německu
Autor(ka) práce: Jeřábková, Zdenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Czesaný, Slavoj
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje problematice Velké hospodářské krize v Německu. V teoretické části jsou představeny významné teorie hospodářského cyklu. Jsou to teorie keynesiánská, monetaristická a rakouská. Dále pak teorie reálného hospodářského cyklu, nové keynesiánské ekonomie a postkeynesiánství. Práce se v analytické čáati nejprve zabývá možnými příčinami krize a podává přehled o vývoji německé ekonomiky v druhé polovině 20. let. Dále pojednává o průběhu krize a jejích dopadech na celé německé hospodářství. Další část se věnuje hospodářským politikám, jež byly během Velké deprese prováděny. Součástí je i hodnocení hospodářských politik s návazností na uvedené teorie hospodářského cyklu. Poslední část práce se týká nacistické ekonomiky, čtyřletého plánu a dalších opatření nacistické hospodářské politiky.
Klíčová slova: hospodářská politika; indikátory hospodářského cyklu; hospodářský cyklus; Německo; Velká Deprese
Název práce: The Great Depression in Germany
Autor(ka) práce: Jeřábková, Zdenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Czesaný, Slavoj
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 8. 2007
Datum podání práce: 19. 8. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6558/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: