Islandská bankovní krize

Název práce: Islandská bankovní krize
Autor(ka) práce: Jirásek, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořák, Petr
Oponenti práce: Stádník, Bohumil
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá islandskou finanční a zejména bankovní krizí. V první části se věnuje obecnému představení Islandu jako státu. Ve druhé části, tedy v "době předkrizové" a jejích podkapitolách nastiňuje ekonomický vývoj od roku 2000 do roku 2008 a následně popisuje obecné příčiny krize a jejich poznávání ve výročních zprávách banky Kaupthing. Třetí část ukazuje průběh finanční krize a dopad na místní finanční systém a instituce. Závěrem je v práci rozebírán pokrizový vývoj země.
Klíčová slova: krize; Kaupthing; Island
Název práce: Icelandic banking crisis
Autor(ka) práce: Jirásek, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořák, Petr
Oponenti práce: Stádník, Bohumil
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis concerns with icelandic financial and mostly banking crisis. The first part is dedicated to presentation of Iceland as a state in general. The second part draws an economic development from 2000 to 2008 and consequently describes general causes of the crisis and recognizes them on the annual reports of the Kaupthing Bank. Third part shows the course of the crisis and impact on the regional financial system and institutions. In a closing, the part four deals with development after the crisis.
Klíčová slova: Iceland; crisis; Kaupthing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 9. 2012
Datum podání práce: 31. 5. 2013
Datum obhajoby: 12. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38573/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: