Plodnost třetího pořadí - důvody pro a proti

Název práce: Plodnost třetího pořadí - důvody pro a proti
Autor(ka) práce: Svozil Karpecká, Olga
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nývlt, Ondřej
Oponenti práce: Fiala, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je nastínit faktory, které pozitivně nebo negativně ovlivňují pravděpodobnost přechodu od dvoudětnosti k trojdětnosti žen v České republice a dále říci, zda je možné tyto faktory nějakým způsobem ovlivnit a vytvořit tím vhodnější podmínky pro narození dětí třetího pořadí. Tohoto cíle je dosahováno jednak analýzou dostupných dat o počtu narozených ve třetím pořadí mezi lety 1990 až 2011, dále pak vlastním kvalitativním výzkumem mezi matkami dvou dětí, které ještě mají plodivý potenciál ke třetímu dítěti. V práci je nastíněno teoretické pozadí problematiky, vývoj plodnosti třetího pořadí v České republice je srovnáván s úrovněmi plodností třetího pořadí v dalších evropských státech. Dále je analyzován vývoj obecné míry, specifických měr a úhrnné plodnosti třetího pořadí v České republice za roky 1990-2011 a vývoj délky průměrného meziporodního intervalu mezi druhým a třetím porodem, pravděpodobnost přechodu od druhého ke třetímu dítěti a odhady kohortní pravděpodobnosti trojdětnosti pro jednotlivé roky.
Klíčová slova: vývoj plodnosti; faktory ovlivňující plodnost; třetí dítě
Název práce: Third order-specific fertility - pros and cons
Autor(ka) práce: Svozil Karpecká, Olga
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Nývlt, Ondřej
Oponenti práce: Fiala, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work aims to outline the factors that may affect probability of transition from motherhood of two children to motherhood of three children, in positive or negative way. This work would also like to specify, if this factors can be affected and so the better conditions for three-children-families can be achieved. These goals are reached by analysing demographical data of years 1990-2011 and also by own research of qualitative data in group of mothers-of-two-children in age up to 45 including. This work also contains theoretical background of the problem of decreasing fertility, the development of indicators of fertility of third child in the Czech Republic and selected states of Europe. It is also important to characterize the progression of length of interval between delivery of second and the third child, analysis of probability of transition from motherhood of two children to motherhood of three and estimations of cohort probability of giving birth to third child.
Klíčová slova: fertility affecting factors; third order-specific fertility rate; third child

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonomická demografie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra demografie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 7. 2013
Datum podání práce: 12. 8. 2013
Datum obhajoby: 11. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43653/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: