Místo, význam a postavení nestátních neziskových organizací v České republice

Název práce: Místo, význam a postavení nestátních neziskových organizací v České republice
Autor(ka) práce: Koudelková, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krebs, Vojtěch
Oponenti práce: Stočková, Olga
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce pojednává o neziskovém sektoru v České republice, jeho historickém vývoji a současné situaci. Charakterizuje hlavní typy neziskových organizací a zabývá se problematikou vykazování ekonomických výsledků neziskového sektoru v systému národních účtů. Dále poukazuje na význam neziskových organizací jako poskytovatele sociálních služeb a podrobně se zabývá zdroji financování nestátních neziskových organizací, dárcovstvím a sponzorstvím, zdroji ze státního a veřejných rozpočtů i z fondů Evropské unie.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 8. 2007
Datum podání práce: 20. 8. 2007
Datum obhajoby: 3. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6571/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: