Distribuce audiovizuálního obsahu na internetu

Název práce: Distribuce audiovizuálního obsahu na internetu
Autor(ka) práce: Drbohlav, Štěpán
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Patras, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Jedním z cílů práce je poskytnout přehled o technologických, ekonomických a právních aspektech distribuce audiovizuálního obsahu na internetu a dalších IP sítích (ADSL2, UMTS). Svou pozornost zaměřuje na problematiku placených i neplacených prostředků distribuce. Práce se snaží vystihnout aktuální technologický stav a trendy na trhu. Představí čtenářům aktuálně používané metody komprimace digitálního videa, přednosti a výhody jednotlivých komprimačních algoritmů, vzhledem k tématu práce. Dalším cílem práce je praktická případová studie, která se zabývá návrhem a realizací komerčního konceptu internetové televize a nabízí porovnání se stejným konceptem na neziskové bázi. Tohoto cíle je dosaženo analýzou teoretických informací a praktických testů jednotlivých distribučních řešení, ze kterých je vyvozen vlastní závěr a doporučení.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 8. 2007
Datum podání práce: 1. 8. 2007
Datum obhajoby: 10. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6576/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: