Technologie RFID

Název práce: Technologie RFID
Autor(ka) práce: Černý, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Derfler, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce poskytuje přehled o problematice RFID technologií. Analyzuje historický vývoj RFID technologií, popisuje základní komponenty RFID systémů, normy spojené s RFID, bezpečnost RFID a trh RFID technologií. Dále se práce věnuje možnostem využití RFID technologií v různých oborech, zařazení RFID systémů do rámce podnikové informatiky a hodnotí efekty, které RFID technologie přináší. Práce také definuje doporučený postup pro zavádění RFID technologií do firmy.
Klíčová slova: nasazení; trh; architektura; historie; normy; technologie; RFID

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 8. 2007
Datum podání práce: 1. 9. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6584/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: