Účetnictví zdravotnických zařízení

Název práce: Účetnictví zdravotnických zařízení
Autor(ka) práce: Trefilová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Janhubová, Jaroslava
Oponenti práce: Janhuba, Miloslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na fungování nestátního zdravotnického zařízení, založeného jako společnost s ručením omezeným. Je podán přehled legislativy, postup při získávání oprávnění k provozování zdravotnických zařízení a souhrn povinností zdravotnických zařízení. Stěžejní částí práce je vedení účetnictví konkrétního nestátního zdravotnického zařízení, kdy je na příkladech proveden rozbor jednotlivých složek majetku, vlastního kapitálu a závazků. Samozřejmě nechybí ani kapitoly věnované nákladům a zejména výnosům, které jsou u zdravotnických zařízení velmi specifickou a problematickou oblastí. Závěrečné kapitoly pojednávají o účetní uzávěrce a závěrce.
Klíčová slova: účetní závěrka; účetní uzávěrka; zdravotnické zařízení; společnost s ručením omezeným; účetnictví

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 8. 2007
Datum podání práce: 20. 8. 2007
Datum obhajoby: 3. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6595/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: