Význam mobilního telefonu v životě mladých Rusů

Název práce: Význam mobilního telefonu v životě mladých Rusů
Autor(ka) práce: Faiklová, Iva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Boučková, Jana
Oponenti práce: Melniková, Lea
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Mobilní komunikace se stala nezbytnou součástí života a pro mnohé se stal mobilní telefon součástí životního stylu. Pro mobilní operátory je to zase velmi lukrativní obchod. Ruský trh je specifický nejen svojí obrovskou rozlohou, ale také možnostmi, které v případě úspěšně zvládnutého vstupu představuje. Trh s 142,8 mil. obyvatel je zároveň i pomyslnou vstupní bránou na trhy mobilních operátorů v celém SNS, a to je opravdu neodolatelná výzva. Chtějí-li případní zájemci z řad zahraničních společností, ale i ti, kteří jsou na ruském trhu již mnoho let, nabídnout správné služby, které zákazníci opravdu uvítají, musí je dobře znát. A aby své potenciální i stávající klienty mohli mobilní operátoři pochopit, musí vědět, co jejich klienti chtějí. Právě analýza těchto potřeb, zvyků, požadavků a očekávání klientů mobilních operátorů je cílem této diplomové práce.
Klíčová slova: ruská kultura; Rusko; severozápad Ruské federace; Beeline; Megafon; MTS; mobilní operátoři; mobilní telefony; marketingový výzkum
Název práce: Importance of a mobile telephone in a life of young Russians
Autor(ka) práce: Faiklová, Iva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Boučková, Jana
Oponenti práce: Melniková, Lea
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 8. 2007
Datum podání práce: 20. 8. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6603/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: