Austerity vs. Stimulus: The Case Study of the European Sovereign Debt Crisis

Název práce: Austerity vs. Stimulus: The Case study of the European Sovereign Debt Crisis
Autor(ka) práce: Šuchta, Juraj
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
abstract
Klíčová slova: Fiscal Consolidation; Debt crisis; Austerity
Název práce: Austerity vs. Stimulus: The Case Study of the European Sovereign Debt Crisis
Autor(ka) práce: Šuchta, Juraj
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Abstract
Klíčová slova: Fiscal Consolidation; Austerity; Debt crisis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Fakulta mezinárodních vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 3. 2013
Datum podání práce: 30. 9. 2013
Datum obhajoby: 22. 10. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43602/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: