An Empirical Analysis of Trade Effects of the European Monetary Union

Název práce: An Empirical Analysis of Trade Effects of the European Monetary Union
Autor(ka) práce: Šedivá, Radka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This master dissertation deals with broadly discussed topic -- are there really some trade enhancing effects for countries that have adopted the euro? This thesis provides an estimate of the effect of the European Monetary Union on trade, taking into account panel data of 37 economies during sample period 1995 -- 2012. The sample consists of 27 European Union members and 10 non-EU OECD countries. After applying gravity model of trade and controlling for gravity-model-specific influences, the effect of the euro on trade obtained from the results of the estimation is positive and statistically significant 9 per cent.
Klíčová slova: gravity model; trade effects of the euro; European Monetary Union
Název práce: An Empirical Analysis of Trade Effects of the European Monetary Union
Autor(ka) práce: Šedivá, Radka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This master dissertation deals with broadly discussed topic -- are there really some trade enhancing effects for countries that have adopted the euro? This thesis provides an estimate of the effect of the European Monetary Union on trade, taking into account panel data of 37 economies during sample period 1995 -- 2012. The sample consists of 27 European Union members and 10 non-EU OECD countries. After applying gravity model of trade and controlling for gravity-model-specific influences, the effect of the euro on trade obtained from the results of the estimation is positive and statistically significant 9 per cent.
Klíčová slova: vliv eura na obchod; Evropská monetární unie; gravity model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Fakulta mezinárodních vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 3. 2013
Datum podání práce: 30. 9. 2013
Datum obhajoby: 22. 10. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43601/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: