Srovnání nativních XML databází z hlediska správy XML dat

Název práce: Srovnání nativních XML databází z hlediska správy XML dat
Autor(ka) práce: Čižinská, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Kosek, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Základem této práce je výzkum zaměřený na problematiku nativních XML databází. Hlavním cílem je srovnání vybraných databázových systémů v oblasti uživatelského ovládání a správy XML dat. Databázové produkty jsou testovány prostřednictvím XQuery dotazů a XML dat benchmark testu XMark. Na základě závěrečných zhodnocení a poznatků jsou databáze porovnány a sestavena doporučení pro konkrétní využití. Výsledky výzkumu mají pomoci zorientovat se v řešené problematice a při výběru vhodného databázového úložiště pro XML data.
Klíčová slova: Berkeley DB XML; XMark; optimalizace; XPath; indexování; eXist-db; Sedna; XML; XQuery; NXD; nativní XML databáze; Qizx; BaseX
Název práce: Comparison of native XML databases in terms of XML data management
Autor(ka) práce: Čižinská, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Kosek, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The basis of my work represents a research focused on the problematic of native XML databases. The main goal is to draw comparison between the selected database systems in a sphere of user control and management of XML data. Database products are tested via XMark benchmark test using its XQuery queries and testing XML data. Final comparisons and recommendations for use are based on the concluding evaluation and findings. The results of research may improve orientation in solved problematics. They could help with the selection of a suitable database product to store XML data.
Klíčová slova: XMark; Berkeley DB XML; XML; eXist-db; Sedna; Qizx; BaseX; optimalization; indexing; XPath; XQuery; NXD; native XML databases

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Kognitivní informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 6. 2013
Datum podání práce: 15. 12. 2013
Datum obhajoby: 5. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43369/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: