Inovační politika Slovenska a její dopad na vývoj obchodní bilance

Název práce: Inovačná politika Slovenska a jej dopad na vývoj obchodnej bilancie
Autor(ka) práce: Stec, Valerián
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Štemberk, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Predmetom diplomovej práce je analýza inovačnej politiky na Slovensku a jej dopad na obchodnú bilanciu. Cieľom práce je posúdiť, ako Slovenská republika využíva nástroje inovačnej politiky na podporu inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti. V práci sú analyzované základné makroekonomické ukazovatele, ukazovatele inovačnej výkonnosti, porovnanie prostredníctvom európskeho inovačného rebríčka a analýza obchodnej bilancie. V závere sa venujem hodnoteniu a prekážkam inovačnej politiky na Slovensku.
Klíčová slova: inovačné prostredie; inovačná výkonnosť; inovačná politika
Název práce: Inovační politika Slovenska a její dopad na vývoj obchodní bilance
Autor(ka) práce: Stec, Valerián
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Štemberk, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce je analýza inovační politiky na Slovensku a její dopad na obchodní bilanci. Cílem práce je posoudit, jak Slovenská republika využívá nástroje inovační politiky na podporu inovací a zvýšení konkurenceschopnosti. V práci jsou analyzovány základní makroekonomické ukazatele, ukazatele inovační výkonnosti, porovnání prostřednictvím evropského inovačního žebříčku a analýza obchodní bilance. V závěru se věnuji hodnocení a překážkám inovační politiky na Slovensku.
Klíčová slova: inovační prostředí; inovační politika; inovační výkonnost
Název práce: The impact of Slovak innovation policy on trade balance
Autor(ka) práce: Stec, Valerián
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Štemberk, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The topic of this thesis is to analyse the impact of Slovak innovation policy on trade balance. The aim of this thesis is to assess how Slovak Republic uses innovation policy instruments to support innovation and enhance competitiveness. I analyzed basic macroeconomic indicators, indicators of innovation performance comparison through the European Innovation Scoreboard and analysis of the trade balance. I evaluated Slovak innovation policy at the conclusion of the thesis.
Klíčová slova: innovation framework; innovation performance; innovation policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 10. 2012
Datum podání práce: 15. 4. 2013
Datum obhajoby: 27. 1. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39456/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: