Geografické informační systémy a jejich využití v cestovním ruchu

Název práce: Geografické informační systémy a jejich využití v cestovním ruchu
Autor(ka) práce: Benáčková, Kristýna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Jarolímková, Liběna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Geografické informační systémy jsou systémy pro získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci dat, která mají prostorový vztah k povrchu Země. Cílem bakalářské práce je zmapovat možnosti využívání těchto systému v cestovním ruchu a popsat současné trendy a potenciál jejich využití do budoucna. Práce se podrobně věnuje funkcím možnostem využití jednotlivých GIS řešení s významem pro cestovní ruch na celé řadě vybraných příkladů.
Klíčová slova: Webové GIS; Mapový portál; Geografické informační systémy
Název práce: Geographic information system and its application in tourism
Autor(ka) práce: Benáčková, Kristýna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Jarolímková, Liběna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
A geographic information system is a system that provides spatial data entry, management, retrieval, analysis, and visualization functions. The objective of the thesis is to explore the possibility of GIS application in tourism and describe the main trends. The paper focuses on examination of the functions and usability of GIS which are presented on many examples.
Klíčová slova: Map Server; Web GIS; Geographic Information System

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 6. 2012
Datum podání práce: 20. 12. 2013
Datum obhajoby: 15. 1. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38134/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: