Veřejná diplomacie v praxi - Jižní Korea

Název práce: Veřejná diplomacie v praxi - Jižní Korea
Autor(ka) práce: Špruček, Dan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Druláková, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce si klade za cíl zhodnotit současnou veřejnou diplomacii s důrazem na diplomacii malých a středě velkých států. Jako příklad takového státu pak zkoumá Jižní Koreu a její přístup k veřejné diplomacii a nation brandingu. V první části proto řeší teoretický rámec veřejné diplomacie, její cíle, aktéry, nástroje, specifika veřejné diplomacie malých a středních států, rozdíl mezi veřejnou diplomacií a nation brandingem a možnosti hodnocení veřejné diplomacie. V druhé části zkoumá praxi veřejné diplomacie ze strany Jižní Koreje jakožto zástupce malých a středně velkých států. Ve třetí části se věnuje nation brandingu, důležité součásti zahraniční politiky Jižní Koreje.
Klíčová slova: Jižní Korea; nation branding; veřejná diplomacie
Název práce: Public diplomacy in South Korea
Autor(ka) práce: Špruček, Dan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Druláková, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to analyse current public diplomacy and the specifics of public diplomacy in small and medium-sized states. As an example of such a state it studies South Korean public diplomacy and nation branding policies. The first part of the thesis focuses on theoretical frame of public diplomacy, its goals, actors, instruments, specifics of small and medium-sized states, difference between public diplomacy and nation branding and evaluation possibilites. The second part analyses the public diplomacy in South Korea, one of the representatives of small and medium-sized states. The third part focuses on nation branding, an important part of South Korean foreign policy.
Klíčová slova: nation branding; public diplomacy; South Korea

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 10. 2011
Datum podání práce: 31. 12. 2012
Datum obhajoby: 29. 1. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33983/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: