Reformy důchodových systémů (na příkladu Slovenska a Polska)

Název práce: Reformy důchodových systémů (na příkladu Slovenska a Polska)
Autor(ka) práce: Procházková, Magdalena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stočková, Olga
Oponenti práce: Krebs, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obecná charakteristika systémů důchodového zabezpečení. Současné problémy průběžně financovaného důchodového systému v důsledku procesu stárnutí populace. Možnosti reforem průběžně financovaného důchodového systému. Typické znaky demografického vývoje obyvatelstva v České republice. Důchodový systém v České republice. Analýza důchodových reforem v Polsku a na Slovensku. Doporučení pro Českou republiku.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 8. 2007
Datum podání práce: 22. 8. 2007
Datum obhajoby: 3. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6637/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: