Bytová politika v Německu

Název práce: Bytová politika v Německu
Autor(ka) práce: Bukovská, Šárka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stočková, Olga
Oponenti práce: Krebs, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bytová politika v Německu. Vlastnické bydlení v Německu. Financování vlastnického bydlení v Německu. Nájemní bydlení v Německu. Režim nájemního bydlení v Německu první a druhé generace. Družstevní bydlení v Německu. Státní podpory bydlení v Německu. Participace nájemníků.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 8. 2007
Datum podání práce: 22. 8. 2007
Datum obhajoby: 3. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6638/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: