Návrh komunikační strategie Českého olympijského domu v Rio de Janeiro

Název práce: Návrh komunikační strategie Českého olympijského domu v Rio de Janeiro
Autor(ka) práce: Zamrzlová, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Mikeš, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá komunikační strategií Českého olympijského domu na XXXI. letních olympijských hrách v Rio de Janeiro, které se uskuteční v roce 2016. Východiskem pro zpracování strategie je velice úspěšný olympijský dům v Londýně, na jehož základě je provedena nutná diverzifikace pro projekt Českého olympijského domu v Brazílii. Zohledněny jsou především rozdíly v jednotlivých destinacích. Cílem práce je nalezení optimálních komunikačních nástrojů a jejich nasazení způsobem, který bude respektovat podmínky českého i brazilského trhu. Důraz je kladen na propagaci České republiky jako kvalitního a spolehlivého obchodního partnera a jako atraktivní turistické destinace.
Klíčová slova: Brazílie; olympijský marketing; Komunikační strategie; letní olympijské hry; Rio de Janeiro; Český olympijský dům
Název práce: Communication strategy of the Czech Olympic House in Rio de Janeiro
Autor(ka) práce: Zamrzlová, Eva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Mikeš, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Master Thesis deals with the communication strategy of the Czech Olympic House in Rio de Janeiro during the XXXI. summer olympic games that will take place in 2016. The succesful Czech Olympic House in London is considered to be a groundwork for this strategy. There is a need to diversify, especialy because of the different characteristics of both destinations. The aim of this thesis is to find the optimal communication instruments and their application in the way that will respect the conditions of both czech and brazilian market. The emphasis is placed on the promotion of the Czech republic as a reliable business partner and attractive tourist destination.
Klíčová slova: Communication strategy; Rio de Janeiro; Summer Olympic Games; Olympic marketing; Brazil; Czech Olympic House

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 10. 2012
Datum podání práce: 10. 5. 2013
Datum obhajoby: 15. 1. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39587/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: