Nástroje rodinné politiky v ČR

Název práce: Nástroje rodinné politiky v ČR
Autor(ka) práce: Kadlecová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stočková, Olga
Oponenti práce: Krebs, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou nástrojů rodinné politiky v České republice. V úvodu jsou popsány základní charakteristiky rodiny a rodinné politiky spolu s jejími cíli. V důsledku přechodu z centrálně plánovaného hospodářství na ekonomiku tržní, musela být v Československu provedena také transformace sociální politiky včetně oblasti podpory rodin. Další kapitola charakterizuje demografický vývoj české společnosti se zaměřením na vliv mladých rodin na tento vývoj. Demografické ukazatele jsou pro státní rodinnou politiku klíčové, neboť demografickému vývoji řada zemí přizpůsobuje cíle a následně nástroje k jejich dosažení. Stěžejní částí práce je analýza jednotlivých přímých a nepřímých nástrojů rodinné politiky a popis jejich nákladnosti a účinnosti.
Klíčová slova: daňová podpora rodin; státní sociální podpora; slučitelnost rolí; demografický vývoj; rodina

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 8. 2007
Datum podání práce: 22. 8. 2007
Datum obhajoby: 3. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6642/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: