United States and Latin America: The U.S. foreign policy and the need for a new direction

Název práce: The United States and Latin America: the U.S. Foreign Policy and the Need for a New Direction
Autor(ka) práce: Torres Roldan, Alba Lorena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Maslowski, Nicolas
Oponenti práce: Durrmeyer, Sébastien
Jazyk práce: English
Abstrakt:
No other region in the world has been more intervened by the United States than Latin America. An increasing interdependence between both in terms of trade, security and energy has grown along with a new reality. New political currents in Latin America have favored to recover the sovereignty and self-determination of their countries, while gaining independence from the United States preferences and mandates. The aim of this paper is to analyze the historical approach of the U.S. foreign policy to Latin America since 1945 as well as the implementation of them, with the purpose of evaluate the current scenario. A rhetoric vs reality approach is conducted showing the need for a more coherent U.S. foreign policy both in the economic and the security agenda.
Klíčová slova: Hegemony; Foreign policy; Latin America; United States
Název práce: United States and Latin America: The U.S. foreign policy and the need for a new direction
Autor(ka) práce: Torres Roldan, Alba Lorena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Maslowski, Nicolas
Oponenti práce: Durrmeyer, Sébastien
Jazyk práce: English
Abstrakt:
No other region in the world has been more intervened by the United States than Latin America. An increasing interdependence between both in terms of trade, security and energy has grown along with a new reality. New political currents in Latin America have favored to recover the sovereignty and self-determination of their countries, while gaining independence from the United States preferences and mandates. The aim of this paper is to analyze the historical approach of the U.S. foreign policy to Latin America since 1945 as well as the implementation of them, with the purpose of evaluate the current scenario. A rhetoric vs reality approach is conducted showing the need for a more coherent U.S. foreign policy both in the economic and the security agenda.
Klíčová slova: zahraniční politika; Latinská Amerika; Spojené státy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Fakulta mezinárodních vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 10. 2012
Datum podání práce: 1. 4. 2013
Datum obhajoby: 21. 1. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39361/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: