Transformace v Rusku

Název práce: Transformace v Rusku
Autor(ka) práce: Vrbová, Alena
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Slonková, Vlasta
Oponenti práce: Joklová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Stav hospodářství Ruska před zahájením reforem. Popis procesu ekonomické transformace v Ruské federaci. Systémové změny v zemi - liberalizace cen, privatizace, zahraniční obchod, zahraniční investice.
Klíčová slova: zahraniční investice; zahraniční obchod; privatizace; liberalizace cen; transfomace; Rusko
Název práce: Transformation in Russia
Autor(ka) práce: Vrbová, Alena
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Slonková, Vlasta
Oponenti práce: Joklová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2007
Datum podání práce: 1. 6. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6652/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: