Regionální sociální politika

Název práce: Regionální sociální politika
Autor(ka) práce: Kleinová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krebs, Vojtěch
Oponenti práce: Kadlecová, Marta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na charakteristiku české sociální politiky na místní úrovni, na způsoby jejího financování, na role jednotlivých sociálních subjektů různých úrovní veřejné správy. Větší prostor je věnován komplikované oblasti sociálních služeb, kde dochází v posledních letech k významným změnám, které se práce snaží postihnout. Na konkrétním příkladu města Tábor pak ukazuje reálné provádění místní sociální politiky. Práce dále zmiňuje současné trendy evropské sociální politiky, kterým se Česká republika snaží přibližovat.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 8. 2007
Datum podání práce: 22. 8. 2007
Datum obhajoby: 3. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6653/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: