Vizuální styl hip hopové subkultury,s přihlédnutím na koncepce vizuálního stylu hudebního festivalu Hip hop kemp

Název práce: Vizuální styl hip hopové subkultury,s přihlédnutím na koncepce vizuálního stylu hudebního festivalu Hip hop kemp
Autor(ka) práce: Chaloupková, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hucková, Barbara
Oponenti práce: Riedlbauch, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je charakterizovat prostředí hip hopové subkultury v České republice a vymezit její vizuální projevy pro účely komunikace s touto skupinou. Teoretické část je zaměřená na definování pojmu subkultura. Přibližuje hip hopové prostředí s jeho historií a řeší oblast vizuálního projevu a vizuálního stylu. V praktické části jsou tyto teoretické poznatky aplikovány na festivalu Hip Hop Kemp, který je zde představen. Závěrem práce je rozbor vizuálního stylu tohoto festivalu a vyhodnocení návaznosti na vizuální styl subkultur.
Klíčová slova: hudební festival; hip hop; subkultura; Hip hop kemp; vizuální styl
Název práce: The visual style of hip-hop subculture with regard to the concept of visual style music festival Hip hop camp
Autor(ka) práce: Chaloupková, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hucková, Barbara
Oponenti práce: Riedlbauch, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to characterize the environment of hip hop subculture in the Czech Republic and to define its visual manifestations for the purposes of communication with this group. The theoretical part is focused on defining the concept of subculture. Bring nearer hip hop environment with its history and address the areas of visual expression and visual style. In the practical part, these theoretical knowledge is applied to the Hip Hop Kemp Festival, which is presented in my work. In conclusion, thesis analyze the visual style of the festival and evaluation of response to visual style of subcultures.
Klíčová slova: visual style; hip hop; subculture; music festival; Hip hop kemp

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 12. 2012
Datum podání práce: 20. 1. 2014
Datum obhajoby: 5. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40667/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: