Social Bookmarking

Název práce: Social Bookmarking
Autor(ka) práce: Holásek, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rauch, Jan
Oponenti práce: Svátek, Vojtěch; Nováček, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je základním informačním podkladem pro pochopení Social Bookmarkingu, jeho aspektů, nástrojů a využití nejen pro jednotlivé uživatele ale i pro skupiny. Zahrnuje zhodnocení těchto nástrojů, jejich kladné i záporné stránky včetně praktických ukázek.
Klíčová slova: technology; web 2.0; semantic web; folksonomy; tagging; social bookmarking

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 8. 2007
Datum podání práce: 1. 9. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6663/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: