Analýza změn reprodukčního chování v ČR z hlediska vývoje věku žen při vstupu do mateřství

Název práce: Analýza změn reprodukčního chování v ČR z hlediska vývoje věku žen při vstupu do mateřství
Autor(ka) práce: Chlubnová, Markéta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Poláková, Olga
Oponenti práce: Bartůsková, Lucia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá změnami reprodukčního chování, zaměřuje se na faktory ovlivňující růst věku prvorodiček. Analyzuje jednotlivé změny české společnosti, které nastaly po roce 1989. Práce zjišťuje, že proměny rodinného chování výrazně ovlivnily reprodukční chování. Dále uvádí vliv prodlužující se délky vzdělávacího procesu a růstu vzdělanosti žen. Je provedena analýza trhu práce se zaměřením na možnosti harmonizace rodičovské a profesní role. Bakalářská práce zjišťuje, že Česká republika disponuje nedostatkem míst v zařízeních denní péče o děti předškolního věku a že zaměstnavatelé poskytují možnost zaměstnání na zkrácený úvazek v nedostatečné míře.
Klíčová slova: Prvorodičky; Porodnost; Rodinná politika; Rodina; Harmonizace rodičovské a profesní role
Název práce: Analysis of the reproductive behavior changes in the Czech Republic focused on the increasing age of primaparas
Autor(ka) práce: Chlubnová, Markéta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Poláková, Olga
Oponenti práce: Bartůsková, Lucia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor's thesis deals with the reproductive behavior and its changes. It focuses on the factors affecting the age of primaparas. The thesis analyses changes in the Czech society, which supervene after the events of 1989. The thesis finds out, that the reproductive behavior was distincly affected by changes in the family behavior. Furthermore, the thesis assesses the effect of the education process, its prolonging and growing ratio of women at the universities. There is made an analysis of the harmonization of family and professional role. According to thesis's outcomes, the Czech Republic doesn't have enough places and institucional care equipment for preschool children. Furthermore, employers don't provide enough work flexibility, especially part -- time work.
Klíčová slova: Harmonization Parental Role; Primaparas; Natality Rate; Family Policy; Family

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 10. 2013
Datum podání práce: 20. 12. 2013
Datum obhajoby: 11. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45046/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: