Podmínky zachování venkova v Karlovarském kraji

Název práce: Podmínky zachování venkova v Karlovarském kraji
Autor(ka) práce: Bachtíková, Andrea
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nezdařilová, Eva
Oponenti práce: Pělucha, Martin;ing.
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce vychází z výzkumného projektu ?Sociálně-ekonomické, sociologické a demografické podmínky zachování a rozvoje venkova?, jehož řešitelem byla společnost Ireas ? Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Záměrem tohoto projektu bylo řešit problematiku udržitelnosti rozvoje venkovských oblastí. Řešení bylo založeno na výzkumu faktorů ovlivňujících sociálně-ekonomický, sociologický a demografický ráz venkova. Pro tuto analýzu byla použita data o různých infrastrukturních a společenských faktorech shromážděných ze statických údajů a z dotazníkového šetření. Cílem diplomové práce bylo provést analýzu Karlovarského kraje na základě analýzy vybraných statistických ukazatelů za venkovské obce celého kraje. Technicky byla analýza provedena pomocí vícenásobné stepwise regrese, kde vysvětlovanou proměnnou bylo migrační saldo.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 8. 2007
Datum podání práce: 23. 8. 2007
Datum obhajoby: 3. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6678/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: